2018

  • Jeugdzorg en gezondheid

    Jeugdzorg en gezondheid De jeugdzorg richt zich op het welzijn van kinderen en is een verzamelnaam voor alle maatschappelijke instanties en voorzieningen om jeugdigen en diens ouders tegemoet te komen. De hulp en begeleiding die jeugdzorg biedt, omvat een heel breed spectrum. En het varieert van relatief eenvoudige casussen tot uiterst ingewikkelde en complexe situaties. Doch, eenvoudig of ingewikkeld, in beide gevallen kan het zo zijn dat ouders en kinderen even niet meer bij machte zijn om tot een passende oplossing te komen.
    [Meer lezen]