Blog

  • Discriminatie

    Discriminatie Discriminatie is in ons land een groot probleem. Op sommige vlakken gaat het beter, maar er zijn ook plekken waar achteruitgang te zien is. Discriminatie doet zich voor op de werkvloer, scholen, in de publieke ruimte, op sportclubs. Veel mensen die ermee te maken krijgen, spreken er niet over en in sommige gevallen is er spraken van stille acceptatie. Discriminatie komt in vele vormen voor, zeker niet enkel gebaseerd op huidskleur of geloof maar ook op basis van geslacht is het een blijvend probleem.
    [Meer lezen]

  • Jeugdzorg en gezondheid

    Jeugdzorg en gezondheid De jeugdzorg richt zich op het welzijn van kinderen en is een verzamelnaam voor alle maatschappelijke instanties en voorzieningen om jeugdigen en diens ouders tegemoet te komen. De hulp en begeleiding die jeugdzorg biedt, omvat een heel breed spectrum. En het varieert van relatief eenvoudige casussen tot uiterst ingewikkelde en complexe situaties. Doch, eenvoudig of ingewikkeld, in beide gevallen kan het zo zijn dat ouders en kinderen even niet meer bij machte zijn om tot een passende oplossing te komen.
    [Meer lezen]