Discriminatie

Gepost op: 12 juni 2019

Discriminatie

Discriminatie is in ons land een groot probleem. Op sommige vlakken gaat het beter, maar er zijn ook plekken waar achteruitgang te zien is. Discriminatie doet zich voor op de werkvloer, scholen, in de publieke ruimte, op sportclubs. Veel mensen die ermee te maken krijgen, spreken er niet over en in sommige gevallen is er spraken van stille acceptatie. Discriminatie komt in vele vormen voor, zeker niet enkel gebaseerd op huidskleur of geloof maar ook op basis van geslacht is het een blijvend probleem.

Discriminatie op basis van religie

Gediscrimineerd worden op basis van religie is een groeiend probleem wat voornamelijk onder moslims en joden problematisch is. Van alle lidstaten van de Europese Unie blijkt uit onderzoek van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten uit 2017 dat moslims in Nederland zich het meest gediscrimineerd voelen ten opzichte van moslims in de andere lidstaten. Het onderzoek richtte zich op de periode 2013-2017. Hieruit kwam naar voren dat vooral na aanslagen van moslimterroristen in Europa de discriminatie toenam. Deze uitte zich onder andere in toenemende agressie tegen moskeeën en moskeebezoekers. Het televisieprogramma EenVandaag heeft van 14 augustus tot en met 30 oktober 2018 onder 557 Nederlandse joden een onderzoek gedaan waaruit naar voren kwam dat de helft zich niet vrij om in Nederland openlijk joods te zijn. Uit onderzoek van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten blijkt dat 90% van de Europese joden van mening is dat antisemitisme in hun land toeneemt. Een grote veroorzaker van de stijging van antisemitisme is de toename van personen in deze landen met een islamitische achtergrond.

Discriminatie op basis van seksuele geaardheid

Met betrekking tot lesbiennes, homo's, biseksuele en transgenders blijkt dat de Nederlandse bevolking steeds meer acceptatie heeft voor deze groep. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat slechts een kleine groep Nederlanders (6% van de bevolking) negatief staat tegenover lesbische vrouwen, homomannen en biseksuelen. Het percentage met een positieve opvatting was in 2017 volgens het onderzoek 74% van de bevolking. Opvallend was dat wanneer mensen met uitingen van homoseksualiteit in aanraking kwamen de acceptatie afnam. Met betrekking tot het zoenen op straat gaf 29% van de ondervraagde aan het aanstootgevend te vinden als het gebeurde door twee mannen en slechts 11% als het om een man en vrouw gaat. Op scholen blijkt echter wel dat LHBT-ers vaker te maken krijgen met wekelijks pesten 16% tegenover 4% van de heteroseksuele leerlingen. Ook blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat er groepen zijn die beduidend negatiever denken dan de algemene Nederlandse bevolking. Deze groepen bestaan voornamelijk uit mensen die religieus zijn en is het grootste bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Delen  

Het leven biedt meer dan je denkt

Welkom op mijn blog. Ik ben Birgit en ben heel erg begaan met de kwaliteit van het leven. Zich gelukkig voelen op elk vlak is toch wat iedereen wilt? Ken je de term 'Kaizen'? Het betekent: jezelf telkens in vraag stellen en proberen te verbeteren. Ik moet toegeven: het is me al aardig gelukt. Mijn blog kan gaan over gelukkig zijn in je job, in je relatie, met je vrienden, je woonomgeving, de inrichting van je huis, en noem maar op. Maar ook je innerlijke kracht en de weerstand tegen tegenslagen zijn belangrijk om je gelukkig te voelen. Op mijn blog vind je veel ervaringen en tips. Heel veel leesplezier!

Archief

Recente artikelen