Jeugdzorg en gezondheid

Gepost op: 10 september 2018

Jeugdzorg en gezondheid

De jeugdzorg richt zich op het welzijn van kinderen en is een verzamelnaam voor alle maatschappelijke instanties en voorzieningen om jeugdigen en diens ouders tegemoet te komen. De hulp en begeleiding die jeugdzorg biedt, omvat een heel breed spectrum. En het varieert van relatief eenvoudige casussen tot uiterst ingewikkelde en complexe situaties. Doch, eenvoudig of ingewikkeld, in beide gevallen kan het zo zijn dat ouders en kinderen even niet meer bij machte zijn om tot een passende oplossing te komen.  In een dergelijk geval kan jeugdzorg uitkomst bieden, afhankelijk van de situatie, zal dit vrijwillig, danwel onvrijwillig in gang worden gezet. Het uitgangspunt zal altijd zijn om op vrijwillige basis hulp te bieden. Maar soms besluit de kinderrechter, in het belang van het kind, ook wel eens anders. Op welke manier en onder welke omstandigheden jeugdzorg ook een rol zal spelen, het welzijn en de gezondheid van het kind staat altijd voorop.  Jeugdzorg is er in principe voor kinderen van 0 t/m 18 jaar. Er zijn uitzonderingen, deze hebben betrekking op de invloed van de jeugdhulp of de jeugdreclassering. Dan kan er een uitloop tot het 23e levensjaar plaatsvinden. Heb je interesse om te werken in de jeugdzorg, dan kun je terecht bij Advizo voor vacatures
.
Gezondheid staat voorop

Je kunt pas van een goede gezondheid spreken, als je zowel mentaal als fysiek in balans bent. Daarom is het ook van wezenlijk belang dat jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg op effectieve wijze aansluiting met elkaar vinden. Bijvoorbeeld door integrale samenwerkingsverbanden tussen (kinder)artsen en jeugdzorg. Fysieke klachten kunnen ontstaan door psychosociale problemen, maar dit kan ook precies andersom zo zijn. Deze aspecten staan met elkaar in verbinding en hebben invloed op elkaar. Als men de handen ineenslaat, wordt de hulp effectiever, worden signalen eerder opgemerkt en zijn er preventief meer mogelijkheden. Een mooi voorbeeld van integraal samenwerken vind je bijvoorbeeld bij 'Jij en je gezondheid'(Een digitaal instrument om de gezondheid van jongeren in het voortgezet onderwijs in kaart te brengen). Hier wordt aangestuurd op positieve gezondheid van jongeren met de insteek om op tijd tijd de juiste zorg te ontvangen.

Waar terecht voor jeugdzorg?

Je kunt bij je gemeente aankloppen voor toegang tot jeugdzorg. Het verschilt per gemeente hoe deze ingang eruitziet. Binnen Nederland is het stelsel van jeugdzorg in de jeugdwet geregeld. Deze wet bepaalt dat de gemeenten zowel bestuurlijk als financieel de verantwoordelijkheid hebben voor alle vormen van jeugdzorg en jeugdhulp. Wil je weten hoe het precies is geregeld en welke ingangen en hulpvormen er zijn? Raadpleeg dan de website van 'jeugdzorg Nederland'.

Bronnen:  Jij en je gezondheid: September 2018, https://info.jijenjegezondheid.nl/  Jeugdzorg Nederland: September 2018, https://www.jeugdzorgnederland.nl/meer-weten/algemeen/

Delen  

Het leven biedt meer dan je denkt

Welkom op mijn blog. Ik ben Birgit en ben heel erg begaan met de kwaliteit van het leven. Zich gelukkig voelen op elk vlak is toch wat iedereen wilt? Ken je de term 'Kaizen'? Het betekent: jezelf telkens in vraag stellen en proberen te verbeteren. Ik moet toegeven: het is me al aardig gelukt. Mijn blog kan gaan over gelukkig zijn in je job, in je relatie, met je vrienden, je woonomgeving, de inrichting van je huis, en noem maar op. Maar ook je innerlijke kracht en de weerstand tegen tegenslagen zijn belangrijk om je gelukkig te voelen. Op mijn blog vind je veel ervaringen en tips. Heel veel leesplezier!

Archief

Recente artikelen